Aktuality

12 máj

Viac informácií o  našej ZUŠ nájdete tu:

 https://zusstropkov.edupage.org/?

5 február

Vážení rodičia, Na základe rozhodnutia ministra školstva o návrate žiakov do škôl od 8.2.2021 má naša základná umelecká škola možnosť vzdelávať svojich žiakov prezenčne v individuálnej forme výučby s výnimkou spevu a dychových hudobných nástrojov. Skupinové vyučovanie (TO, VO, LDO)realizujeme naďalej dištančne. Prezenčné vzdelávanie je umožnené len žiakom, ktorí sú vo veku žiakov 1. stupňa ZŠ. Ak žiak nenastúpi na prezenčnú formu výučby, je potrebné triednemu učiteľovi odovzdať žiadosť o pokračovanie v štúdiu dištančnou formou od 8.2.2021. Povinné tlačivá uvedené v prílohe je potrebné priniesť v deň pred začiatkom vyučovania a odovzdať pri vstupe do budovy ZUŠ: - (viď. komentár pod príspevkom ) Je potrebné ako prílohu k vyhláseniu dávať aj kópie z antigénového a PCR testu a tiež potvrdenie o výnimke z testovania.

 

8 január

Vážení rodičia, milí žiaci, pedagógovia. Podľa najnovšej verzie Plánu návratu do škôl, základné umelecké školy zostávajú do konca lockdownu zatvorené. ZUŠ F.Veselého ostáva teda zatvorená minimálne do 24.1.2021 a pokračujeme vo vyučovaní po prázdninách 11.1.2021 dištančne - online formou ako tomu bolo pred vianočnými prázdninami. Minister školstva uviedol následovnú prognózu:-"Ak by testovanie prebiehalo k 18. januáru a situácia nám to dovolí, tak si myslím, že ZUŠ tým, že budú mať pretestovaných zamestnancov a následne aj žiakov, by mohli prejsť na prezenčnú výučbu." Ako dodal, situácia sa ešte spresní neskôr v závislosti od aktuálnej situácie. O podrobnostiach a nástupe do školy Vás budeme informovať. Želám Vám všetko dobré v Novom roku 2021.

Mgr. Miloslav Cimbala - riaditeľ ZUŠ F. Veselého