Aktuality

20 december

Krásne a príjemné prežitie vianočných sviatkov Vám želá ZUŠ F.Veselého. PF 2020

19 december

Žiaci a pedagógovia ZUŠ F.Veselého si pripravili pre svojich fanúšikov a priaznivcov program ,ktorého ústrednou témou boli Vianoce.Mladí hudobníci,tanečníci a divadelníci prezentovali kus svojho umenia pod vedením svojich pedagógov,aby tak spoločne navodili príjemnú predvianočnú atmosféru .Potlesk po každom vystúpení bol pre všetkých účinkujúcich príjemnou a krásnou odmenou za predvedený výkon.Poďakovanie patrí všetkým,ktorí sa starali o hladký priebeh koncertu.Energia,ktorú sme spoločne vložili do prípravy programu tak nevyšla nazmar,o čom svedčí aj mohutný záverečný potlesk.V závere sme si všetci spoločne zaželali krásne a príjemné prežitie vianočných sviatkov. PF 2020

19 október

Slávnostný koncert pri príležitosti 70 rokov existencie Gymnázia v Stropkove prebiehal aj s našou účasťou-Svojou umeleckou troškou prispela a predstavila sa Detská ľudová hudba Zvonček pod vedením B.Hangonyho v spolupráci s Mgr.art.J.Komišákom a akordeonový súbor pri našej ZUŠke pod vedením D.Hica(st.) DiS.Art.

11 október

Detská ľudová hudba "Zvonček" pri ZUŠ F. Veselého v Stropkove. Dnešný koncert v MsKS v Stropkove - Mesiac úcty k starším.

11 október

Tak ako po iné roky,aj teraz sme svojím hudobným,tanečným a slovesným umením vzdali úctu naším dedkom,babkám a vôbec všetkým starším ľuďom. V slávnostnom programe sa predstavili žiaci našej ZUŠ F.Veselého,aby prostredníctvom tónov,hudby a slova potešili srdcia prítomných divákov a sprostredkovali im príjemný umelecký zážitok.Vďaka patrí všetkým pedagógom,ktorí pripravili žiakov na spomínané vystúpenie.Ďakujeme. 

10 október

10.10.2019-Brusnica-XVII. ročník Výtvarného plenéra akademického maliara F. Veselého na tému: "Krajina a jej premeny.Každoročne sa tejto úspešnej akcie zúčastňujú mladí výtvarníci z našej ZUŠ F.Veselého,aby prezentovali svoj farebný pohľad na svet a odhalili tak krásu,ktorá je všade okolo nás,ale občas je pred naším zrakom ukrytá.Ocenení žiaci:Karin Krutáková(cena starostky obce Brusnica) a Natália Michrinová(cena OŠK)-Ďakujeme. 

2 september

2.septembra 2019 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 a slávnostná akadémia pre novoprijatých žiakov v koncertnej sále ZUŠ.

4 august

Boli sme súčasťou otváracieho ceremoniálu samotného jarmoku a tiež nám v sobotu patril samostatný blok,kde sme hrali,spievali v ľudovom tóne i v modernom podaní.Poďakovanie patrí všetkým naším hudobníkom,spevákom,tanečníkom a ich pedagógom,ktorí sa starajú o umelecký rast svojich zverencov.

 
1 júl

25 jún

Boli sme pri tom...predstavila sa detská ľudová hudba pod vedením p.učiteľa B. Hangonyho a mladé speváčky pod vedením p. učiteľky Ľ. Jakubčovej.
foto: A. Belovežčík

24 jún

24 jún

24 jún

21 jún

V reprezentačnej sále kaštieľa boli primátorom mesta Stropkov ocenení i naši žiaci: Tereza Bujdošová, Dávid Michlík, Šimon Pado. Naši žiaci spolu so svojimi pedagógmi zabezpečovali slávnostný program. Oceneným žiakom srdečne blahoželáme.

19 jún

Triedny koncert Mgr. art. J. Komišáka v Cafe Advocat.

14 jún

Vystúpenie našich hercov pod vedením Mgr. K. Gumanovej.

6 jún

3 jún

Triedny koncert p. uč. D. Staškovej, DiS. art

28 máj

Triedny koncert p. uč. Mgr. N. Čepovej.

23 máj

Naše mladé, nádejné speváčky sa dnes vrátili zo speváckej súťaže s úsmevom na tvári. Tereza Bujdošová získala umiestnenie v zlatom pásme. Sára Kočišová si vyspievala striebro. Bibiána Medvecová napriek zdravotnému handicapu získala bronz. Dievčatám ako aj učiteľke M.Sušinovej, DiS.art. srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu. (klavír. doprovod - Mgr. Z. Petriľaková, DiS. art ) Ďakujeme

22 máj

Triedny koncert PaedDr. M. Prusákovej, Mgr. V. Mrázovej a M. Rejdovjanovej, DiS. art

21 máj

Mladí speváci a klavíristi z triedy p. uč. M. Sušinovej, DiS. art a triedy Mgr. Z. Petriľakovej. DiS. art predviedli všetkým zúčastneným kus svojho umenia. Ďakujeme za pekný umelecký zážitok.

20 máj

Triedny koncert p. uč. Ľ. Jakubčovej a Mgr. T. Jakubča, DiS. art

19 máj

19.5.2019 sa v kultúrnom dome v Hrabočvíku konalo regionálne kolo súťažnej prehliadky v speve ľudových piesní, ktorá zaznamenala svoj 47. ročník. ZUŠ F. Veselého reprezentovali Timea Korpoňová a Marianna Suvaková. Timea si v doprovode Dávida Michlíka vyspievala zlaté pásmo a účasť na ústrednej prehliadke Makovickej struny v Bardejove a Prešove. Marianna sa umiestnila v peknom striebornom pásme. Naším malým speváčkam srdečne blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi. Poďakovanie patrí predovšetkým p. učiteľke Ľudmile Jakubčovej, ktorá rozvíja talent mladých speváčok a motivuje ich k láske k ľudovej piesni. Ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej našej školy.

16 máj

Klavírne oddelenie pri ZUŠ F. Veselého pod vedením Mgr. N. Čepovej už tradične zorganizovalo školskú súťaž v hre na klavíri. Všetkým zúčastneným a jednotlivým výhercom srdečne blahoželáme.

15 máj

Školská keyboardová súťaž

14 máj

14.5.2019 sme organizovali okresnú postupovú súťaž v interpretácii ľudových piesní. Odborná porota vyberala spomedzi mladých talentovaných spevákov účastníkov na krajskú súťaž. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a prišli predviesť svoje spevácke umenie a taktiež M.Sušinovej, DiS. art za organizáciu a prípravu podujatia. Výhercom srdečne blahoželáme a držíme prsty, aby úspešne reprezentovali náš okres na krajskej súťaži.

12 máj

Deň matiek na námestí - foto Emil Jakubčo

10 máj

V  slávnosti 350. výročia založenia Bratstva sv. škapuliara v priestoroch Kaštieľa sa konala vernisáž výstavy "Panna Mária - Matka všetkých detí". Blahoželáme všetkým naším oceneným žiakom a spoločne s nimi sa tešíme z pekného úspechu. Poďakovanie patrí aj naším kolegyniam - výtvarníčkam Bc. Martine Sakarovej, DiS. Mgr. Dagmar Drančákovej, ktoré odborne vedú svojich mladých výtvarníkov.

10 máj

Naše žiačky E. Gumanová a Z. Drobňaková z triedy p.uč. Drahomíry Staškovej, DiS.art  hrou na klavíri dotvárali slávnostnú atmosféru počas otvorenia výstavy fotografií.

7 máj

Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa matiek, sme prijali pozvanie do Špecializovaného centra v Stropkove, aby sme čo i len na chvíľu spravili krajší deň všetkým prítomným.

3 máj

3.5.2019 sa naši žiaci a pedagógovia zúčastnili vernisáži Petra Žanonyho pod názvom Korene, čím spríjemnili túto výstavu. Ďakujeme.

2 máj

Blahoželáme nášmu žiakovi Šimonovi Padovi z triedy pani učiteľky Bc. M.Sakarovej, DiS, ktorého práca  pod názvom "Vo vesmíre" patrila na  celoslovenskej výtvarnej súťaži "Vesmír očami detí" v 4.kategórii medzi víťazné práce. Ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy.

30 apríl

Po dlhom čase sa 30.4.2019 predstavila verejnosti  naša novovzniknutá ľudová hudba so svojimi sólistkami T. Korpoňovou a M.Suvákovou (pedag. vedenie Ľ.Jakubčová). Našim malým muzikantom želáme, aby pod vedením svojho pedagóga B. Hangonyiho ešte dlho svojím umením prinášali ľuďom radosť. Ďakujeme za pekný umelecký zážitok. (foto:A.Belovežčík)

17 apríl

Srdečne blahoželáme nášmu žiakovi Štefanovi Drobňakovi, ktorý sa na súťažnej prehliadke hráčov na sláčikové nástroje v Košiciach umiestnil v bronzovom pásme. Poďakovanie patrí aj jeho pedagógovi Mgr. art Jánovi Komišákovi a korepetítorke PaedDr. Miroslave Prusákovej.

17 apríl

11 apríl

Literárno dramatický odbor pri našej škole zaznamenal ďalší úspech. Na krajskej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti naši začinajúci herci získali ocenenie v podobe umiestnenia v striebornom pásme. Mladým divákom sa predstavili v hre "Pes a mačka" J. Vageľová a D. Motyka. Pedagog. vedenie: K. Gumanová a H. Vargová. Ďakujeme a srdečne blahoželáme.

4 apríl

Srdečne blahoželáme naším talentovaným tanečničkám, ktoré pod vedením svojej učiteľky J. Jakubišinovej, DiS. art obsadili v ťažkej konkurencii krásne 2. miesto na krajskej súťaži "Tanec bez hraníc" v kategórii Juniori -10-15 rokov. Našu školu reprezentovali: Simona Lukáčová, Kamila Lehocká, Sofia Hicová, Karolína Gajdošová, Timea Cvikliková, Martina Kmiťová. Tešíme sa a gratulujeme.  :-)

1 apríl

1 apríl

Žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru našej školy spolu so svojimi učiteľmi pripravili nezabudnuteľné chvíle pre svojich rovesníkov počas koncertu, ktorého cieľom bolo nielen priblížiť život na našej umeleckej škole, ale tiež ukázať čo všetko sa dá dosiahnúť, keď sa chce a môže. Keď sa k tomu pridá kvalitné vedenie (odvodené od slova vedieť), tak úspech pri rozvoji talentu je zaručený.   Hľadali sme a našli. A veruže bolo veselo. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave koncertu. Učinkujúci : žiaci a pedagógovia ZUŠ F. Veselého (Scenár a réžia: M.Sušinová).

28 marec

Naši žiaci sa zúčastnili výchovného koncertu v Dome umenia v Košiciach a zároveň navštívili ZUŠ na Kováčskej ulici, zameranú na výtvarný odbor.

24 marec

15. ročník festivalu rusínskej ľudovej piesne - Spevy môjho rodu 2019 v Humennom a Medzilaborciach. Žiaci ZUŠ F.Veselého v Stropkove Timea Korpoňová a Márianna Suváková pod vedenim p. učiteľky Ľ.Jakubčovej úspešne reprezentovali mesto Stropkov.

19 marec

Srdečne blahoželáme našim tanečníčkam k vynikajúcemu umiestneniu na regionálnej súťažnej prehliadke moderného tanca pod názvom Vo víre tanca 2019, k postupu na krajskú súťaž a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy .Pedagogické vedenie a choreografia-Jaroslava Jakubišinová, DiS.art ...(K.Gajdošová,M.Kmiťová,S.Hicová,T.Cvikliková,K.Lehocká,S.Lukáčová)

8 marec

Srdečne gratulujeme našim žiakom výtvarného odboru pod vedením Bc. M. Sakarovej, DiS. - Šimonovi Padovi, Lare Špilárovej a Kataríne Prusákovej, ktorí vo svojich kategóriách na výtvarnej súťaži "Vesmír očami detí 2019" postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Hurbanove.

5 marec

Naši mladí umelci počas slávnostného otvorenia výročnej schôdze stropkovských dôchodcov.Srdečne ďakujeme za pozvanie organizátorom a tiež žiakom a ich pedagógom.

15 február

Naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu v 3. ročníku súťažnej prehliadky Prešovského kraja v sólovej hre na husliach. V druhej kategórii sa umiestnili v bronzovom pásme Tereza Bujdošová a Štefan Drobňák. Diplom za účasť si doniesol Stanislav Švahla. Blahoželáme nielen žiakom ale aj ich pedagógovi Mgr. art  Jánovi Komišákovi a korepetítorke PaedDr. Miroslave Prusákovej.

8 február

Vernisáž výstavy Sila fotografie - Každodenný život v "starom" Stropkove. Vernisáž výstavy sa uskutočníla dňa 8.2.2019 o 16:00 h v Kaštieli Stropkov. Otvorenie výstavy spríjemnili žiaci ZUŠ F.Veselého - T. Korpňová, D.Michlík (ped. vedenie - Ľ. Jakubčová).

7 január

Final Miedzynarodowego Konkursu Szopek Božonarodzeniowych, Dukla, Muzeum Historyczne. Vystúpenie žiakov ZUŠ F. Veselého v Stropkove T. Korpoňová, M. Suváková a D. Michlík, pod vedením p. Ľ.Jakubčovej.

7 január

Timea Korpoňová a Marianna Suvákova pod vedením p. uč. Ľudmily Jakubčovej a korepetítora Dávida Michlíka sa 7.1.2019 nášu školu reprezentovali na Finale Medzinarodoveho Konkurzu Szopek Božonarodzeniovych v Polskej Dukli v muzeu hisrorycznem na pozvanie starostu Krosnienskego J.Pelczara. Ďakujeme