Aktuality

21 december

19 december

12 december

Srdečne gratulujeme našej žiačke výtvarného odboru   Šimone Cichej z triedy p. uč. Bc. M. Sakarovej, DiS., ktorá sa zúčastnila výtvarnej súťaže "Súboj talentov 2018", ktorú organizovala Stredná priemyselná škola vo Svidníku. Vo svojej kategórii získala 1. mieste. Želáme ešte veľa krásnych úspechov.

30 november

Výtvarné práce našich malých výtvarníkov na tému "Včelár a včelári očami detí".

Srdečne blahoželáme Andrejovi Jevočinovi, ktorý v I. kategórií získal 2. miesto, Simona Semančíková získala v III. kategórií 2. miesto a Lenka Bedroňová získala cenu OŠaK.

24 november

Makovická struna
     Medzi najobľúbenejšie podujatia Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenskej  republiky, ktorého cieľom je popularizovať a uchovávať bohatstvo ľudových piesni Rusínov-Ukrajincov na Slovensku a objavovať nové talenty je Makovická Struna. Účastníkmi ústrednej súťažnej prehliadky boli víťazi siedmich regionálnych súťaži v sólo, duo a trio speve. Dva koncerty ústrednej prehliadky sa konali 24.11.2018 v športovej hale v Bardejove. Záverečný galakoncert sa uskutočnil dňa 25.11.2018 v PKO v Prešove. Na 46 .súťažnej prehliadke sa zúčastnilo 47 spevákov s 35 piesňami v sprievode Orchestra ľudových nástrojovJúliusa Selčana a hostia z Ukrajiny a Srbska. Súťaž bola viacgeneračná, od 9-ročných detí až po seniórsky vek.                                                                                                       

Jednou zo súťažiacich bola aj naša žiačka Timea Korpoňová, ktorá bola najmladšou účastníčkou. Jej výstupenie malo veľký úspech, bola ocenená diplomom a vecnou cenou. Podľa dlhotrvajúceho aplauzu možno konštatovať, že bola miláčikom publika. Verím, že aj v ďalších ročníkoch Makovickej struny, stropkovský okres a našu ZUŠ F. Veselého budú reprezentovať tí najlepší. Srdečne gratulujeme.

15 november

Dňa 15. novembra 2018  v priestoroch ukrajinskej kultúry vo Svidníku sa uskutočnila regionálna spevácka súťaž vianočných piesní a kolied pod názvom "Vianočná hviezdička". Prehliadky sa zúčastnilo veľa talentovaných  sólo spevákov a kolektívov, z viacerých okresov. Súťažiacich hodnotila odborná porota na čele s jej predsedníčkou Mgr. Danielou Libezňuk, členkou a herečkou divadla A.Duchnoviča v Prešove. Aj žiaci od p. uč. Ľudmily Jakubčovej reprezentovali našu školu. Marianna Suváková sa umiestnila striebornom pásme a Timea Korpoňová v zlatom pásme. Zároveň Timea Korpoňová sa zúčastní galakoncertu, ktorý sa uskutoční v januári  2019 v Dome Kultúry vo Svidníku. Úlohu korepetítora na akordeóne výborne zvládol Dávid Michlik, žiak Daniela Hica, Dis.art. Srdečné gratulujem  za výbornú reprezentáciu školy.

7 november

31 október

29 október

Riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej umeleckej školy F. Veselého v Stropkove

v súlade so zákonom NR SR 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5)

poskytuje riaditeľské voľno dňa 29.10.2018 (pondelok)

všetkým žiakom ZUŠ F. Veselého z organizačných a prevádzkových dôvodov.

                                                                                                                                                                                                                                   PaedDr. Miroslava Prusáková 

                                                                                                                                                                                                                                                  riaditeľka školy

23 október

Úcta k starším, úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radosti, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. A práve starým rodíčom bol venovaný koncert v podobe krásnej hudby, spevu, tanca a hereckých výkonov v podaní žiakov a pedagógov našej ZUŠ F. Veselého v Stropkove. V závere koncertu sa nejednému starému rodičovi kotúľala slzička šťastia a vďaky po lícach. Veľká vďaka patrí všetkým žiakom a pedagógom, ktorí predviedli naozaj plnohodnotné umelecké čísla. Naše poďakovanie patrí aj vám, milí rodiča za to, že svoje deti podporujete v tom, čo robia a veríte nám, ich pedagógom. Práve vďaka tomu môžu byť naše koncerty tými najkrajšími spoločnými chvíľami. Tešíme sa na ďalšie koncerty našej ZUŠ F. Veselého v Stropkove.                   

23 október

19 október

V dňoch 9. – 12.10.2018 sa na Zemplínskej Šírave konal 3. ročník medzinárodného umeleckého plenéra Šírava ART 2018. Naše žiačky Šimona Cichá a Tamara Horňáková ako jediné Stropkovčanky sa zúčastnili tejto medzinárodnej akcie. Mali možnosť tvoriť pod vedením uznávaných ukrajinských výtvarníkov, vďaka ktorým získali veľké množstvo nových poznatkov a inšpirácií. Posledný deň sa konala aj vernisáž mladých umelcov. Poďakovanie patrí aj pánovi Mgr. Martinovi Horňákovi, ktorý dievčatá počas celého plenéra sprevádzal. Pre obe naše výtvarníčky to boli dni plné poznania, nových informácií a zážitkov. Touto cestou sa im chceme poďakovať, že reprezentovali naše mesto a našu ZUŠ F. Veselého a zaželať im ešte veľa tvorivých úspechov. Naše poďakovanie patrí  MUDr. Martinovi Jakubovi, podpredsedovi Prešovského samosprávneho kraja, ktorý oslovil našu školu a umožnil našim žiakom zúčastniť sa tejto akcie.

19 október

Dňa 19. októbra sa v priestoroch koncertnej sály ZUŠ A.A.Ljubimova v Medzilaborciach konal druhý ročník speváckej súťaže Labirskyj hudak, ktorú prišiel slávnostne otvoriť pán primátor Ing.Vladislav Višňovský spolu s poslancom VÚC Adriánom Kaliňákom. Súťaže sa zúčastnilo množstvo talentovaných spevákov, ktorých hodnotila odborná porota na čele s jej predsedníčkou Mgr. Danielou Libezňuk. Speváci našej ZUŠ sa umiestnili v brondzovom (Júlia Dobranská, Katarína Ličková, Alexandra Jakubčová), striebornom (Sárka Kočišová) a v zlatom pásme (Marianna Suváková, Timea Korpoňová). Veľké poďakovanie patrí aj ich pedagógom, pani učiteľke Ľudmile Jakubčovej a Michaele Sušinovej, DiS.art ako aj ich korepetítorovi Danielovi Hicovi st., DiS.art. Všetkých spevákom srdečne gratulujeme a prajeme veľa speváckych úspechov.

17 október

Vážení rodičia,

            ZUŠ F. Veselého v Stropkove Vás pozýva na zasadnutie Rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční dňa 17.10.2018 (streda) o 16.00 hod. v koncertnej sále školy.  Vaša účasť je nutná.

12 október

Koncert pre našich starkých v Novom Domove v Stropkove.

10 október

Dňa 10.10.2018 sa naši žiaci zúčastnili na XVI. ročníku výtvarného Plenéra akad. maliara F. Veselého", ktorý sa tento rok uskutočnil na Bani.  Katarína Prusáková získala 3. miesto, Šimon Nemec 2. miesto. Cenu predsedu poroty získala Lenka Bedroňová, a cenu vedúceho OŠaK získala Silvia Hricová. Srdečne gratulujeme!

27 september

Dňa 27.9.2018 žiaci našej Základnej umeleckej školy Františka Veselého v Stropkove navštívili Východoslovenskú galériu v Košiciach, kde mali možnosť vidieť výstavu obrazov rodáka nášho mesta, výborného výtvarného umelca Františka Veselého, ktorého menom sa vo svojom názve môže pýšiť aj naša ZUŠ. Po skončení prehliadky si žiaci mohli vyskúšať svoje výtvarné schopnosti na workshope, kde sa oboznámili s rôznymi výtvarnými technikami a z galérie odchádzali nadšení s úsmevom na tvári plní nových poznatkov a zážitkov. Veľká vďaka patrí našim pani učiteľkám a najmä pani riaditeľke, ktorá nám umožnila zúčastniť sa tejto milej akcie.

3 september

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

24 august

29 jún

22 jún

Dňa 22.6.2018 sa v Reprezentačnej sále Kaštieľa mesta Stropkov konalo oceňovanie žiakov primátorom mesta Stropkov. Za našu školu boli ocenení Ľuboslav Hmurčík, Matej Bujdoš a školský orchester pod vedením p. uč. Daniela Hica st., Dis. art.. Srdečne gratulujeme!

15 jún

15 jún

Besiedka žiakov LDO

14 jún

Absolventský koncert 14.6.2018

6 jún

2 jún

Srdečne gratulujeme našim tanečníčkam pod vedením p. uč. J. Jakubišinovej, DiS. art, ktoré sa zúčastnili tanečnej súťaži "Art Scena Dance Prešov 2018" na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove, kde získali zlato v ľudovom, ale i v modernom tanci. Gratulujeme a tešíme sa spolu s nimi.

28 máj

Ďakujeme našim kolegom a žiakom, ktorí sa 28. až 30. mája 2018 zúčastnili Medzinárodného festivalu "Podkarpacka Fraza" v Ropczyciach /Poľsko/. Spolu s ďalšími krajinami ako je Česko, Poľsko a Ukrajina naši žiaci a učitelia úspešne reprezentovali Slovensko a aj naše mesto Stropkov.

21 máj

Školské kolo gitarovej súťaže

17 máj

17.mája 2018 sa v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku naše žiačky zúčastnili 46. ročníka regionálnej súťažnej prehliadky ľudových piesní "Makovická struna 2018". Pod vedením p. uč. Ľudmily Jakubčovej a za akordeónového doprovodu p. uč. Daniela Hica, Dis. art sa Timea Korpoňová umiestnila v zlatom pásme. Alexandra Jakubčová, Marianna Suváková a Timea Martičková sa umiestnili v bronzovom pásme. Srdečne gratulujeme!

16 máj

Školské kolo "Stropkovská klavírna jar"

16 máj

Srdečne gratulujeme Terezke Bujdošovej, ktorá sa 16.5.2018 zúčastnila 6. ročníka speváckej súťaže v Prešove "Moyzesov slávik", kde sa umiestnila v zlatom pásme. Poďakovanie patrí aj jej pani učiteľke Michaele Sušinovej, DiS. art a korepetítorke Mgr. Zdenke Petriľakovej, DiS. art. 

12 máj

Naši akordeonisti, Ľuboslav Hmurčík a Dávid Michlík nás 12.5.2018 reprezentovali na III. ročníku akordeónovej súťažnej prehliadke umeleckých škôl v Lipanoch, kde sa vo svojej kategórii obaja umiestinili v striebornom pásme. Ďakujeme p. uč. Danielovi Hicovi st., DiS. art a Mgr. Miroslavovi Novákovi za ich prípravu. Srdečne im gratulujeme a želáme ešte veľa úspechov.

4 máj

Školské kolo akordeónovej súťaže

4 máj

Dňa 4. mája sa v priestoroch ZUŠ F. Veselého v Stropkove konal 28. ročník súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska 2018 . Mladí a talentovaní speváci sa porote predstavili nielen v krásnych krojoch, ale aj nádherným spevom za doprovodu svojich korepetítorov. Ako zhodnotil predseda poroty pán Ivan Čižmár, speváci podali naozaj pekné a vyrovnané výkony. Je naozaj obdivuhodné,že pedagógovia vedú žiakov k udržiavaniu našich ľudových tradícií aj v tejto uponáhľanej dobe, za čo im patrí veľká vďaka.Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme, víťazom prajeme veľa úspechov na krajskej súťaži Slávik Slovenska 2018

29 apríl

Srdečne gratulujeme Timke Korpoňovej, ktorá sa zúčastnila krajskej speváckej súťaže "Vidiečanova Habovka" v Raslaviciach, kde sa umiestnila v zlatom pásme. Taktiež ďakujeme korepetítorovi Dávidovi Michlíkovi, ktorý výborne zvládol túto úlohu. Vďaka patrí aj ich učiteľom - Ľudmile Jakubčovej a Danielovi Hicovi st., DiS. art. Želáme všetkým ešte veľa úspechov.

27 apríl

27 apríl

40. výročie Detského speváckeho zboru "Maľovaný svet"

17 apríl

17 apríl

17. apríla 2018 sa v koncertnej sále Základnej umeleckej školy F. Veselého uskutočnil koncert študentov klavírneho oddelenia štátneho konzervatória v Košiciach. Predstavili sa nám Kateryna Shapran - 5.roč., Sára Čopová - 3.roč., Balász Fazekas - 4.roč. a Marek Madeja - 4.roč.. Ďakujeme im za krásny umelecký zážitok a veríme, že aj našich žiakov nadchlo ich vystúpenie a hoc len niektorý budú pokračovať v umeleckých šľapajách.

11 apríl

Výsledky prijímacích skúšok do Základnej umeleckej školy F. Veselého na šk. rok 2018/2019

Zoznam prijatých žiakov v školskom roku 2018/2019 nájdete na výveske našej školy.

9 apríl

6 apríl

Dňa 6. apríla 2018 sa v divadelnej sále  Kultúrneho strediska v Stropkove konal výchovný koncert našich žiakov, počas ktorého si malí divaci mohli pozrieť nie len peknú, krátku rozprávku o veselom Fidlivajci.Vypočuli si  naozaj vydarený a veselý koncert, počas ktorého sa deti aj čo - to naučili o hudobných nástrojoch, speve, tanci, či o výtvarnom umení. Najväčší odvážlivci prišli aj na pódium, kde predviedli svoj talen a dostali za to sladkú odmenu.Talentovaných detí medzi nimi bolo naozaj veľa a my sa už teraz tešíme, že v pondelok a v utorok (9. a10. apríla v čase od 13:00 do 17:30 hod) ich budeme môcť privítať v priestoroch našej školy a slávnostne  ich zapísať ako budúcich žiakov. Tešíme sa na vás!!!

6 apríl

Výchovný koncert pre žiakov základných a materských škôl

 

5 apríl

5.apríla 2018 sa naše žiačky tanečného odboru pod vedením p. uč. Jaroslavy Jakubišinovej, DiS. art zúčastnili regionálnej súťažnej prehliadky v modernom tanci "Vo víre tanca 2018" v Stropkove, kde sa umiestnili vo svojej kategórii v striebornom pásme. Všetkým dievčatám srdečne gratulujeme a želáme ešte veľa tanečných úspechov.

28 marec

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy F. Veselého v Stropkove oznamuje rodičom, že dňa 4. apríla 2018 /streda/ udeľuje žiakom RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu osláv DŇA UČITEĽOV. V tento deň sa nebude vyučovať.

 

28 marec

Dňa 28.3.2018 naši hudobníci navštívili  Štátnu filharmóniu v Košiciach, kde si mohli vychotnať koncert pod názvom Príroda v hudbe - Koncerty pre deti a mládež. Hudba má čarovnú moc - môže sprostredkovať búrku, šum vetra, spev vtákov i žblnkot potoka. Kľúč k porozumeniu klasickej hudby ponúkol tento koncert. Prostredníctvom dialógu dvoch mladých moderátorov  predstavili jednoduchým a pútavým spôsobom základne kompozičné princípy, zloženie symfonického orchestra aj jednotlivé hudobné nástroj. Východoslovenskú galériu v Košiciach zase navštívili výtvarníci, ktorí absolvovali vzdelávací program zameraný na zručnosti, oboznámili sa s rôznymi technikami umenia, inšpirovali sa k vytvoreniu vlastného kúska. Veríme, že tento výlet ich obohatil a budú sa tešiť na ďalšie spoločné výlety.

23 marec

Srdečne gratulujeme Matúšovi Prusákovi a Šimone Cichej pod vedením p. uč. Mgr. D. Drančákovej a Bc. M. Sakarovej, DiS za krásne výtvarné práce, ktoré sa zapojili do výtvarnej súťaže "Chráňme lesnú zver 2018" v Stropkove, a získali popredné miesta. Taktiež ďakujeme i ostatným žiakom, ktorí sa do tejto súťaže zapojili.

22 marec

Srdečne gratulujeme našim žiakom, ktorý sa zúčastnili "Detského festivalu ľudovej hudby 2018" v Giraltovciach za ich úspechy. Pod vedením p. uč. Ľ. Jakubčovej a za doprovodu p. uč. Daniela Hica, Dis. art sa Timea Korpoňová umiestnila v zlatom pásme, Alexandra Jakubčová v striebornom pásme. Školský orchester pod vedením p. uč. Daniela Hica st. DiS. art sa umiestnili v striebornom pásme. Ešte raz gratulujeme a želáme ešte veľa úspechov.

21 marec

Výtvarné práce našich šikovných výtvarníkov, ktorí sa zúčastnili okresného kola "Vesmír očami detí" pre Svidník a Stropkov. Srdečne blahoželáme Emme Padovej, Jakubovi Musilovi a Kataríne Prusákovej, ktorých práce postupujú na celoslovenské kolo a držíme im prsty. 

11 marec

Naši žiaci a učitelia sa 11.3.2018 zúčastnili slávnostného koncertu pri príležitosti 614. výročia prvej písomnej zmienky o meste Stropkov spojené so slávnostným oceňovaním osobností mesta Stropkov.

9 marec

9.3.2018 naši žiaci a pedagógovia navštívili v Stropkove "Špecializované centrum soc. služieb", kde svojími umeleckými číslami potešili starých a chorých ľudí. Želáme im ešte veľa zdravia a Božieho požehnania.

24 február

24.2.2018 sa pod vedením p.uč. Mgr. art. J. Komišáka a korepetítorky PaedDr. M. Prusákovej zúčastnili žiaci husľového oddelenia súťažnej prehliadky Prešovského a Košického kraja v sólovej hre na husliach. Našu školu reprezentovali žiaci - Štefan Drobňák, Zuzana Gondeková, Matej Bujdoš a Viktória Kitľanová. Želáme im ešte veľa úspechov!

23 február

23 február

Dňa 23 .februára 2018 sa Šimon Rusinko zúčastnil súťažnej prehliadky v hre na dychových a plechových nástrojoch v Prešove. Žiak p.uč. M. Rejdovjanovej, DiS. art, s klavírnym sprievodom PaedDr. M. Prusákovej sa umiestnil vo svojej kategórii v bronzovom pásme. Srdečne gratulujeme a želáme ešte veľa úspechov!

23 február

Účasť našich žiakov na vernisáži postupovej súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby pre mládež a dospelých "Výtvarné spektrum 2018" v Stropkove.

2 február

Timka Korpoňová sa v dňoch 1. a 2. februára zúčastnila 14. ročníka festivalu detských spevákov rusínskych ľudových piesní "Spevy môjho rodu 2017" v Starej Ľubovni za doprovodu ľudovej hudby Sokolej z Humenného. 

17 január

12 január

12.1.2018 sa naša žiačka Timea Korpoňová pod vedením p.uč. Ľ. Jakubčovej zúčastnila Galakoncertu "Vianočná hviezdička", ktorý sa konal v Dome kultúry vo Svidníku.

1 január