Aktuality

23 december

7 december

Každý z nás chce veriť v dobro, aj keď niekedy zažíva ťažké chvíle, každý z nás chce veriť v lásku, aj keď sa občas cíti sám, každý z nás chce veriť v pekný deň,aj keď vonku prší, každý z nás chce veriť Bohu aj keď ho nevidí.V takomto nádhernom duchu Vianoc sa niesol celý príbeh žiakov Základnej umeleckej školy Františka Veselého v Stropkove, ktorý sa odohral 7. decembra 2017 v divadelnej sále OŠaK v Stropkove. Nádherná scéna, krásne kostýmy, umelecky hodnotné hudobné i tanečné čísla ale aj presvedčivé herecké výkony svedčia o tom, že naši zuškári a ich pedagógovia opäť dokázali, že umenie a veľká súdržnosť na javisku sú im veľmi blízke. Publikum našich malých umelcov odmenilo búrlivým potleskom a nejeden divák odchádzal zo sály so slzami dojatia a vďačnosti. Poďakovanie patrí všetkým pedagógom za prípravu koncertu, ale aj rodičom za trpezlivosť a spoluprácu. Všetkým Vám želáme požehnané vianočné sviatky a všetko dobré v Novom roku.  Kolektív ZUŠ F. Veselého v Stropkove.

 
5 december

Blahoželáme Anne Križanovskej, ktorá získala na výtvarnej súťaži v Poprade pod názvom "Anjel vianoc 2017"  čestné uznanie. 

24 november

Výtvarné práce našich malých výtvarníkov na tému "Včelár a včelári očami detí".

Srdečne blahoželáme Hane Hybeľovej, ktorá vo svojej kategórii získala 1. miesto a Elenke Bujdošovej, ktorá získala cenu OŠaK.

 

24 november

24.11.2017 sa naši speváci zúčastnili prvého ročníka speváckej súťaže v speve ľudových piesní pod názvom "Labirskyj hudák", ktorú organizovala ZUŠ A.A.Ljubimova v Medzilaborciach. Liana Sušinová, Katarína Ličková, Alexandra Jakubčová a Adam Jakubčo získali ocenenie v bronzovom pásme, Adam Nemec v striebornom pásme a Timea Korpoňová sa stala víťazkou zlatého pásma a dokonca aj absolútnou víťazkou, kde získala titul Laureát súťaže. Vďaka patrí i ich pedagógom Ľudmile Jakubčovej, Michaele Sušinovej,DiS.art a korepetítorovi Mgr. Miroslavovi Novákovi. Srdečne blahoželáme.

16 november

Srdečne blahoželáme našim žiačkám, ktoré sa 16.11.2017 zúčastnili speváckej súťaži "Vianočná hviezdička" v  Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Alexandra Jakubčová a Katarína Ličková sa umiestnili v striebornom pásme, Timea Korpoňová získala zlaté pásmo. Želáme ešte mnoho úspechov.

10 november

Pozvánka

Mesto Stropkov OšaK, vedenie ZUŠ F. Veselého v Stropkove a dirigentka Detského speváckeho zboru „Maľovaný svet“ Ľudmila Jakubčová srdečne pozýva bývalých členov speváckeho zboru na stretnutie dňa 10.11.2017 /piatok/ o 16.30 hod. do koncertnej sály ZUŠ F. Veselého za účelom nácviku programu z príležitosti príprav 40. výročia založenia zboru. Kontakt – 0908 323 253

Tešíme sa na Vás. 

30 október

22 október

Dňa 22.10.2017 sa naši žiaci a učitelia zúčastnili slávnostného koncertu "Mesiac úcty k starším", ktorý organizovalo mestské kultúrne stredisko pri OšaK v Stropkove.

12 október

Dňa 12.10.2017 sa naši žiaci zúčastnili výtvarnej súťaže s názvom "XV.. ročník výtvarného plenéra akad. maliara F. Veselého", ktorý sa tento rok uskutočnil vo Veľkrope.  Katarína Prusáková získala vo 4. kat. 2. miesto a Tamara Michrinová v V. kat. 1. miesto. Srdečne gratulujeme!

4 september

Slávnostné otvorenie šk. roka 2017/2018

24 august

ZUŠ F. Veselého v Stropkove oznamuje žiakom školy, rodičom a novoprijatým žiakom, že otvorenie nového školského roka 2017/2018 sa uskutoční dňa 4.9.2017 slávnostnou akadémiou so začiatkom o 13.00 hod. v koncertnej sále Základnej umeleckej školy F. Veselého v Stropkove.

TEŠÍME SA NA VÁS !!!

1 júl

Želáme všetkým deťom krásne prázdniny a tešíme sa na Vás v septembri!

23 jún

23. júna 2017 sa naši žiaci zúčastnili 45. ročníka prehliadky ľudových piesní "Makovická struna". V bronzovom pásme sa umiestnili Adam Jakubčo, Alexandra Jakubčová a Timea Martičková, v striebornom pásme sa umiestnila Timea Korpoňová. Srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov.

21 jún

Na námestí SNP sa dňa 21. júna 2017 uskutočnil koncert našich žiakov a pedagógov. Pre deti boli taktiež nachystané workshopy s kvalifikovanými pedagógmi, maľovanie na tvár, možnosť vyskúšať si hru na rôznych hudobných nástrojoch, zatancovať si. Pre deti bol samozrejme zabezpečený stánok s občerstvením. Veríme, že na takomto koncerte sa ešte stretneme. 

21 jún

19 jún

Vyhodnotenie súťaže "Hľadaj krásu v prírode" 2017

14 jún

Slávnostným koncertom a odovzdaním vysvedčenia sme 14. júna vyradili našich absolventov. Srdečne im blahoželáme!

14 jún

7 jún

 

30 máj

Dňa 30. mája  žiaci a pedagógovia našej ZUŠ  predviedli plnohodnotné umelecké čísla na pôde Skoly Muzycynej v Ropczycach, kde sa konal medzinárodný koncert týchto dvoch škôl pri príležitosti Dňa detí.Počas koncertu sa sálou ozývali krásne tóny klasickej i modernej hudby a poľské publikum naše výkony odmenilo búrlivým potleskom. Naši žiaci si tento veľký deň naozaj užili. Po koncerte ich čakalo veľmi milé prekvapenie v podobe chutného pikniku, diskotéky i rôznych zábavnývh súťaží.Tešíme sa na ďalšie spoločné koncerty s našimi priateľmi z Ropczyc.

19 máj

19. mája 2017 naši žiaci a pedagógovia boli potešiť svojimi krásnymi tónmi a melódiami našich starých dedkov a babičiek v Špecializovanom centre sociálnych služieb v Stropkove.

17 máj

12 máj

Pri príležitosti Dňa matiek naši žiaci a pedagógovia 12. mája navštívili zariadenie pre seniorov Nový domov, kde svojim spevom, hrou na nástroje a básňou spríjemnili našim babičkám a deduškom popoludnie. Želáme im veľa síl a tešíme sa na ďalšie stretnutie s nimi......

4 máj

Gratulujeme víťazom na okresnom kole"Slávik Slovenska 2017" a želáme veľa úspechov.

3 máj

Ďakujeme všetkým deťom, že nabrali odvahu a zúčastnili sa školského kola "Slávik Slovenska 2017". 

28 apríl

Pod vedením p. uč. Jaroslavy Jakubišinovej sa naše tanečníčky zúčastnili krajskej súťažnej prehliadky pod názvom "Deň tanca 2017" v Poprade. Pri veľkej konkurencii sa vo svojej kategórii, juniori 12-14 rokov - malá choreografia umiestnili v striebornom pásme. Srdečne im gratulujeme a tešíme sa s nimi. Želáme im ešte veľa úspechov v ďalších súťažiach.

26 apríl

Dňa 26. apríla 2017 speváci našej ZUŠ dokázali, že patria medzi najlepších spevákov v prešovskom regióne. Žiaci z triedy p. uč. Michaely Sušinovej, DiS. art. a p. uč. Ľudmily Jakubčovej sa zúčastnili speváckej súťaže „Jarná pieseň“ v  speve populárnych a muzikálových piesní, ktorá sa konala v divadelnej sále OŠaK v Stropkove, kde získali krásne ocenenia. Adam Jakubčo, Gregor Kitľan, Alexandra Jakubčová, Jakub Petriľak získali vo svojej kategórii brondzové pásmo. Ema Maťašová a Bibiána Medvecová obsadili vo svojich kategóriách strieborné pásmo a Timea Korpoňová sa stala víťazkou zlatého pásma. Speváci tak úspešne  reprezentovali nie len našu školu, ale aj naše mesto, za čo im patrí veľká  vďaka, rovnako ako aj ich pedagógom. Veľké vďaka patrí aj pánom učiteľom Danielovi Hicovi, DiS. art staršiemu, Mgr. Tomášovi Jakubčovi, DiS. art., Mgr. Miroslavovi Novákovi, PaedDr. Ľuboslavovi Kaliňákovi, ktorí boli neodmysliteľnou súčasťou speváckych výkonov v podobe modernej kapely. Spevákom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa speváckych úspechov.

11 apríl

Dňa 11.4.2017 sa naše žiačky z tanečného odboru pod vedením p. uč. Jaroslavy Jakubišinovej zúčastnili regionálnej súťažnej prehliadky "Vo víre tanca 2017" v Giraltovciach, kde získali vo svojej kategórii 1. miesto. Tým si zabezpečili účasť na krajskej súťaži "Deň tanca 2017" v Poprade. Všetkým srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov v Poprade.

11 apríl

6 apríl
Naši žiaci 6. apríla 2017 navštívili Štátnu filharmóniu v Košiciach.
4 apríl
Dňa 4.apríla 2017 sa naša žiačka Terézia Vageľová zúčastnila súťažnej prehliadky v hre na dychových nástrojoch v Spišskej Novej Vsi. Žiačka p.uč. Mgr. Veroniky Mrázovej, s klavírnym sprievodom Mgr. Zdenky Petriľakovej, DiS. art. sa umiestnila vo svojej kategórii v bronzovom pásme. Srdečne gratulujeme!
3 apríl
Dňa 3. apríla sa uskutočnil výchovný koncert v divadelnej sále OŠaK v Stropkove pre žiakov materských a základných škôl, kde Pippi Dlhá Pančucha previedla všetky deti čarovnou krajinou tónov, hudobných nástrojov, tanca a farieb. Ďakujeme p. uč. M. Sušinovej, Dis. art. za pripravený scenár, taktiež všetkým účinkujúcim, ktorý sa podieľali na tomto koncerte.
3 apríl

31 marec

Oslava dňa učiteľov....foto E. Jakubčo

29 marec

17 marec
Dňa 17.3.2017 sa žiaci a pedagógovia našej ZUŠ F. Veselého vybrali do Špecializovaného centra sociálnych služieb v Stropkove za starými a chorými ľuďmi, ktorým chceli priniesť trocha jari a radosti do života v podaní pekných umeleckých čísel. Iskierky v očiach tých starých ľudí, potlesk,aj keď s takmer nevládnymi rukami a úsmev na zvráskavených tvárach boli tým najväčším zadosťučinením, kedy si človek uvedomí, aký je život krátky a že to,čo robíme, má zmysel. Zo srdca prajeme všetkým klientom veľa zdravia a Božieho požehnania.
14 marec
Návšteva a koncert žiakov a pedagógov so Szkoly Muzycznej I. Stopnia z Ropczyc /Poľsko/.
2 február
Dňa 2.2.2017 naši žiaci navštívili Východoslovenskú galériu v Košiciach. Krásny umelecký zážitok im spríjemnili i žiaci Košického konzervatória, za čo im srdečne ďakujeme.