Aktuality

22 december

7 december

Dňa 7. decembra 2016 sa divadelná sála kultúrneho strediska v Stropkove premenila na krásnu zasneženú krajinu, v ktorej sa odohrával vianočný príbeh plný krásnych tónov hudby, spevu, tanca, hovoreného slova. Žiaci aj pedagógovia našej ZUŠ F. Veselého predviedli svoje umenie, ktoré plná divadelná sála odmenila búrlivým potleskom a ľudia z koncertu odchádzali so slovami vďaky a uznania, ktoré patrili hlavne našim malým umelcom. Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, ktorí pripravili kvalitné hudobné, tanečné i herecké čísla. Vďaka patrí aj pedagógom a žiakom výtvarného odboru, ktorí svojimi šikovnými rukami pomohli k dotvoreniu vianočnej atmosféry v divadelnej sále. Veríme, že sa opäť stretneme na ďalších spoločných koncertoch našej ZUŠ F. Veselého v Stropkove.

1 december

Dňa 1.12.2016 sa v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku konal 1. ročník speváckej súťaže Vianočná hviezdička, na ktorej našu školu úspešne reprezentovali žiaci. Timea Znojová, Timea Martičková sa umiestnili v bronzovom pásme, Alexandra Jakubčová v striebornom pásme, Timea Korpoňová a Terézia Vageľová získali ocenenie v zlatom pásme. Vďaka patrí i našim pedagógom za prípravu a to p. uč. Ľ. Jakubčovej, M. Sušinovej, DiS. art., a korepetítorovi p. uč. D. Hicovi, DiS. art.. Gratulujeme a prajeme im ešte veľa speváckych úspechov.

26 november

Dňa 26. novembra 2016 sa naši pedagógovia a žiaci ZUŠ F. Veselého zúčastnili stretnutia s primátorom mesta Stropkov JUDr. Ondrejom Brendzom a vedúcim Odboru školstva a kultúry Mgr. Tiborom Kubičkom, ktorí sa všetkým účinkujúcim poďakovali za koncert Filmovej hudby. Premiéra koncertu bola 15. júna 2016 v Divadelnej sále Kultúrneho strediska mesta Stropkov a repríza 4. augusta 2016 vrámci Stropkovského obnoveného jarmoku.

23 október

Pri príležitosti osláv mesiaca úcty k starším sa naši pedagógovia a žiaci zúčastnili slávnostného koncertu, ktorý pripravilo mestské kultúrne stredisko pri OŠaK.

5 september

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2016/2017 v koncertnej sále ZUŠ od 11:00 hod.
Všetkých srdečne pozývame!

20 jún

Návšteva a koncert predstaviteľov Szkoly muzycznej I. stopnia z Ropczyc v Kultúrnom stredisku mesta Stropkov.

16 jún

Slávnostný koncert a akt vyradenia tohtoročných absolventov sa uskutočnil v koncertnej sále našej školy. Všetkým blahoželáme!

15 jún

ZUŠ Františka Veselého a mesto Stropkov vás pozývajú na Koncert filmovej hudby zo začiatkom o 19:00 hod v Kultúrnom stredisku mesta Stropkov. Zaznejú melódie z filmov Forrest Gump, Pán prsteňov, Aladdin, Free Willy a pod. 

Učinkujú žiaci a pedagógovia hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru.

Všetkých srdečne pozývame!

3 jún

Školská súťažná prehliadka v hre na husliach sa uskutočnila po prvýkrát v histórii našej školy.

31 máj

Základná umelecká škola Františka Veselého vyhlasuje VII. ročník výtvarnej súťaže Hľadaj krásu v prírode.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných umeleckých škôl prešovského kraja vo veku od 7 do 15 rokov zaslaním svojich prác do 31. mája 2016. 

Tešíme sa na všetky vaše návrhy!
Podmienky súťaže

24 máj

Srdečne pozývame žiakov základných umeleckých škôl Prešovského kraja na 10. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri Stropkovská klavírna jar 2016.

Súťažná prehliadka sa bude konať 24. mája 2016 (utorok) v koncertnej sále ZUŠ F. Veselého so začiatkom o 9:00 hod. 

Prihláška a propozície

17 máj

Umelecké kolektívy, žiaci a pedagógovia ZUŠ F. Veselého navštívili Szkolu muzycznu I. stopnia v Ropczyciach, kde vystupovali v mestskom Dome kultury.

9 máj

Žiaci našej školy navštívili s koncertom pacientov lôžkovej časti nemocnice Svet zdravia v Stropkove.

5 máj

Na pôde organizátora – ZUŠ F. Veselého – prebehlo obvodné kolo speváckej súťaže Slavik Slovenska 2016. 

27 apríl

Školská súťažná prehliadka v hre na keyboard každoročne prebieha v koncertnej sále školy.

19 apríl

Prvýkrát v histórii ZUŠ F. Veselého prebehla školská súťažná prehliadka v hre na akordeón. Súťažiaci predviedli svoje interpretačne umenie pred spolužiakmi a porotou, ktorú tvorili D. Hic DiS. art, Mgr. M. Novák a Mgr. T. Jakubčo. Všetkým zúčastneným a organizačnému tímu srdečne blahoželáme!

14 apríl

Žiačky speváckeho oddelenia našej školy sa zúčastnili a úspešne umiestnili na regionálnej speváckej súťaži, ktorá prebiehala na ZUŠ M. Vilesa v Bardejove. Blahoželáme!

 

5 apríl

Dňa 5. a 6. apríla v čase od 13:00 do 17:30 hod. sa v priestoroch ZUŠ F. Veselého v Stropkove uskutočnia Prijímacie pohovory!

Hudobný odbor ponúka hru na sláčikových (husle, kontrabas, violončelo), dychových (zobcová a priečna flauta, klariner, saxofón) a bicích nástrojoch, klavír, akordeón, gitaru a spev. Máte tiež možnosť posôbiť v školskom orchestri, komornom zbore, zbore Maľovaný svet alebo v školskej kapele.

Taktiež si môžete vybrať tanečný, výtvarný alebo literárno-dramatický odbor.

Tešíme sa na všetkých! 

4 apríl

V divadelnej sále MsKS sa uskutočnil výchovný koncert pre žiakov materských a základných škôl mesta Stropkov, ktorý pripravili pedagógovia a žiaci ZUŠ F. Veselého. Hudobná rozprávka zožala dlhý potlesk a rozžiarila očká malých divákov. Ďakujeme všetkým zúčasneným!

1 apríl

Oslava Dňa učiteľov v Mestskom kultúrnom stredisku v Stropkove

8 marec

Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa žien usporiadali žiaci a učitelia ZUŠ F. Veselého dve koncertné vystúpenia v špecializovanom centre sociálnych služieb Svet zdravia v Stropkove.   

12 február

12. februára 2016 sa žiacky dychového oddelenia ZUŠ F. Veselého zúčastnili súťažnej prehliadky Prešovského a Košického kraja v sólovej hre na drevených a plechových dychových nástrojoch žiakov ZUŠ Zahrajme si pre radosť, organizovanej CZUŠ sv. Mikuláša v Prešove. 

Terézia Vageľová, žiačka p. uč. Mgr. Veroniky Mrázovej za klavírneho sprievodu Mgr. Natálie Čepovej sa umiestnila v striebornom a Alica Kiklicová, žiačka p. uč. Michaely Rejdovjanovej DiS. art v bronzovom pásme. Srdečne blahoželáme!

8 február

Žiaci hudobného odboru našej školy navštívili Štátne divadlo v Košiciach. Baletné predstavenie “Doktor Jajboli” malo u začínajúcich hudobníkov pozitívne ohlasy.​