Aktuality

22 december

Žiaci hudobného odboru ZUŠ F. Veselého sa zúčastnili koncertu počas Vianočných trhov na námestí SNP v Stropkove. 

16 december

Dňa 16. decembra sa uskutočnil Vianočný koncert žiakov a pedagógov ZUŠ F. Veselého v kostole Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej v Stropkove.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme krásne prežítie Vianočných sviatkov!

28 november

Slávnostný koncert pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta Stropkov od nemecko-fašistických okupantov počas 2. svetovej vojny v Kaštieli mesta Stropkov. 

16 október

Pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším, žiaci a pedagógovia ZUŠ F. Veselého navštívili obyvateľov Nového domova v Stropkove. Ako dar im venovali slávnostný koncert, v ktorom zazneli tóny hudby, spev a básnické verše. Žiaci výtvarného odboru tiež pripravili pre seniorov tematické pohľadnice. 

8 október

Žiačka výtvarného odboru Antónia Rudyová obsadila skvelé 2. miesto na XII. ročníku výtvarného plenéra akademického maliara F. Veselého na Bukovej hôrke.

Pod vedením p. uč. Bc. Martiny Sakarovej sa tiež zúčastnili žiačky Kristína Vageľová, Tamara a Ema Michrinové.

Srdečne blahoželáme všetkým zúčastneným a ich pedagógom.

6 august

Pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším, navštívili žiaci a pedagógovia ZUŠ F. Veselého obyvateľov Nového domova v Stropkove.

Ako dar im venovali slávnostný koncert, v ktorom zazneli tóny hudby, spev a básnické verše. Žiaci výtvarného odboru tiež pripravili pre seniorov tematické pohľadnice.

12 jún

V divadelnej sále MsKS sa uskutočnil slávnostný koncert a vyradenie absolventov ZUŠ F. Veselého v školskom roku 2013/2014. 
 

8 jún

Vystúpenie žiakov tanečného a spevackého oddelenia v areáli Pod vlekom pri príležitosti osláv Dňa detí. 

6 jún

Žiaci výtvarného odboru pod vedením p. uč. Bc. M. Sakarovej DiS. sa zúčastnili na medzinárodnej detskej súťaži v Magurskom národnom parku v Krempnej v Poľsku. 

3 jún

Vernisáž súťaže Hľadaj krásu v prírode a slávnostné vyhodnotenie v MsKS v Stropkove. 

3 jún

Žiaci akordeónového a spevackého oddelenia našej školy sa zúčastnili otvorenia 58. ročníka cyklopretekov okolo Slovenska na námesti SNP a koncertu v Kaštieli mesta Stropkov.

29 máj

V spoločenskej sále OŠaK v Stropkove sa uskutočnil koncert pod názvom Hráme, spievame, tancujeme.

21 máj

Žiaci klavírneho oddelenia ZUŠ F. Veselého sa zúčastnili školskej klavírnej súťaže Stropkovska klavírna jar 2014.

16 máj

Žiakov a pedagógov školy s koncertom ku Dňu matiek srdečne privítali obyvatelia Nového domova v Stropkove. 

14 máj

Žiaci tanečného odboru pod vedením p. uč. R. Dvorského úspešne reprezentovali našu školu v tanečnej súťaži Vo víre tanca, ktorú organizuje Regionálne kultúrne stredisko vo Svidníku na pôde MsKS v Stropkove.

V zlatom pásme A cenu za choreografiu „Karička“ získali žiačky L. Kmecová, T. Moskaľová, S. Tabišová, L. BajcurováK. Čižmarová, A. Semančíková, A. Moskaľová, A. HomoľováZ. Motyková.

V striebornom pásme s choreografiou „Kaviareň“ sa umiestnili P. Surmajová, Z. Vaššová, K. BajcurováT. Macinská, M. Malešovič

Všetkým srdečne blahoželáme! 

12 máj

Koncert žiakov triedy p. uč. Ľ. Jakubčovej a p.uč. Mgr. T. Jakubča. 

11 máj

Účasť žiakov ZUŠ na slávnostnom koncerte pri príležitosti sviatku Dňa matiek v MsKS v Stropkove. 

6 máj

Na ZUŠ M. Vileca v Bardejove sa uskutočnila súťaž v speve ľudových a umelých piesní, ktorej sa zúčastnili žiaci speváckeho oddelenia ZUŠ F. Veselého.

6 máj

V koncertnej sále školy prebehol koncert žiakov triedy p. uč. D. Hica st. a D. Hica ml. 

5 máj

Na pôde ZUŠ F. Veselého sa uskutočnila regionálna súťaž v speve slovenských ľudových piesní Slávik Slovenska 2014.

30 apríl

Školský orchester pod vedením p. uč. D. Hica DiS. art , komorný zbor pod vedením p. uč. M. Sušinovej a žiaci tanečného odboru pod vedením p. uč. R. Dvorského sa zúčastnili mestskej slávnosti stávania mája na námestí mesta Stropkov. 

29 apríl

Druhé kolo prijímacích pohovorov na ZUŠ F. Veselého v Stropkove.

28 apríl

Vychovný koncert pre žiakov MŠ a ZŠ mesta Stropkov.

23 apríl

Pedaógovia a žiaci výtvarnného odboru srdečne privítali žiakov mateských škôl mesta Stropkov. Strávili spolu príjemné a kreatívne popoludnie.

11 apríl

V roku 2014 sa v okresoch Svidník a Stropkov zapojilo do súťaže Vesmír očami detí 318 žiakov z 25 škôl. Do celoslovenského kola v kategórii ZUŠ 1. – 4. ročník postupuje práca Karin Márie Čekelskej a v kategórii ZUŠ 5. – 9. ročník postupuje práca Mateja BujdošaMartina Capa. Žiakom našej školy a ich pedagógom srdečne blahoželáme!

10 apríl

Novovzniknutý umelecký kolektív KNEES-UP pod vedením p. uč. M. Sušinovej v zložení Alžbeta Motyková, Nora Rybčáková, Viktória Vašová, Kristina Vargová a Alex Kaščák sa zúčastnil 38. ročníka krajskej súťažnej prehliadky detskej umeleckej tvorivosti Rozprávkový Stropkov a hneď vo svojej premiére získal diplom za dramatickú tvorivosť. 
Všetkým účastníkom KNEES-UP srdečne blahoželáme! 

1 apríl

Naši žiaci – Adam Bujdoš, Viktória Kitľanová, Frederika Kočišová, Lucia a Marcel Perátoví a Jakub Vorobeľ – sa zúčastnili slávnostného oceňovania pedagogických zamestnancov mesta Stropkov pri príležitosti Dňa učiteľov

27 marec

Žiaci sa zúčastnili na slávnostnom vyhodnotení súťaže Chráňme lesnú zver. Našu školu úspešne reprezentovali Matúš Prusák, Karin Mária Čekelská, Samuel Kopolovec a Klaudia Macková. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme!

20 marec

Žiaci sa zúčastnili okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2014. Na 1. mieste sa umiestnila Viktória Dubasová, na 2. mieste Samuel Zápotocký a na 3. mieste Denisa Želinská a Alžbeta Motyková. Srdečne blahoželáme! 

17 marec

V priestoroch ZUŠ F. Veselého v Stropkove prebiehali Dni otvorených dverí, počas ktorých sme rodičom a deťom predstavili našu školu tak, ako ju ešte nepoznali. 
Návštevníci mali možnosť vstúpiť do jednotlivých tried a byť pozorovateľmi vyučovacieho procesu vo všetkých štyroch odboroch, ktoré sa v škole vyučujú: hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom.

Návštevníci DOD, ktorí prejavili záujem o štúdium v našej škole, mali možnosť zúčastniť sa prijímacích pohovorov pod dohľadom kvalifikovaných pedagógov školy.  

28 február

Účasť žiakov dychového oddelenia na 3. ročníku súťažnej prehliadky Prešovského kraja v sólovej hre na drevených a plechových dychových nástrojoch žiakov základných umeleckých škôl.

27 február

Účasť žiakov výtvarného odboru v súťaži "Európa v škole". Blahoželáme!

25 február

Účasť žiačok F. Kočišovej a M. Goroľovej na vernisáži výstavy Miroslava Potomu pod názvom Život očami insitného umelca, ktorá sa uskutočnila vo výstavnej sieni Mestského múzea a galérie v Stropkove.

25 február

Koncert žiakov dychového oddelenia v Mestskej knižnici Stropkov.

18 február

"Láska je dar" - koncert žiakov a pedagógov školy, plný krásnej hudby a vynikajúcich výkonov sa uskutočnil v Kaštieli mesta Stropkov. Ďakujeme všetkým zúčastneným!

29 január

Vystúpenie žiakov ZUŠ počas zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stropkove pri príležitosti otvorenia nového roka 2014 spojené so slávnostným odovzdávaním ocenení Čestného občianstva, Ceny mesta a Ďakovného listu. Ďakujeme zúčastneným pedagógom a žiakom!

15 január

Antónia Rudyová obsadila 1. miesto v 1. kategórii medzinárodnej súťaže priestorových prác "Betlehemy očami detí". Srdečne blahoželáme!

7 január

Victoria Harmadova získala cenu poroty v súťaži "Betlehemy očami detí" v poľskom meste Dukla. Blahoželáme!