Aktuality

26 apríl

11 apríl

6 apríl
Naši žiaci 6. apríla 2017 navštívili Štátnu filharmóniu v Košiciach.
4 apríl
Dňa 4.apríla 2017 sa naša žiačka Terézia Vageľová zúčastnila súťažnej prehliadky v hre na dychových nástrojoch v Spišskej Novej Vsi. Žiačka p.uč. Mgr. Veroniky Mrázovej, s klavírnym sprievodom Mgr. Zdenky Petriľakovej, DiS. art. sa umiestnila vo svojej kategórii v bronzovom pásme. Srdečne gratulujeme!
3 apríl

3 apríl
Dňa 3. apríla sa uskutočnil výchovný koncert v divadelnej sále OŠaK v Stropkove pre žiakov materských a základných škôl, kde Pippi Dlhá Pančucha previedla všetky deti čarovnou krajinou tónov, hudobných nástrojov, tanca a farieb. Ďakujeme p. uč. M. Sušinovej, Dis. art. za pripravený scenár, taktiež všetkým účinkujúcim, ktorý sa podieľali na tomto koncerte.
31 marec

Oslava dňa učiteľov....foto E. Jakubčo

29 marec

17 marec
Dňa 17.3.2017 sa žiaci a pedagógovia našej ZUŠ F. Veselého vybrali do Špecializovaného centra sociálnych služieb v Stropkove za starými a chorými ľuďmi, ktorým chceli priniesť trocha jari a radosti do života v podaní pekných umeleckých čísel. Iskierky v očiach tých starých ľudí, potlesk,aj keď s takmer nevládnymi rukami a úsmev na zvráskavených tvárach boli tým najväčším zadosťučinením, kedy si človek uvedomí, aký je život krátky a že to,čo robíme, má zmysel. Zo srdca prajeme všetkým klientom veľa zdravia a Božieho požehnania.
14 marec
Návšteva a koncert žiakov a pedagógov so Szkoly Muzycznej I. Stopnia z Ropczyc /Poľsko/.
2 február
Dňa 2.2.2017 naši žiaci navštívili Východoslovenskú galériu v Košiciach. Krásny umelecký zážitok im spríjemnili i žiaci Košického konzervatória, za čo im srdečne ďakujeme.