Aktuality

1 apríl

19 marec

Srdečne blahoželáme našim tanečníčkam k vynikajúcemu umiestneniu na regionálnej súťažnej prehliadke moderného tanca pod názvom Vo víre tanca 2019, k postupu na krajskú súťaž a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy .Pedagogické vedenie a choreografia-Jaroslava Jakubišinová, DiS.art ...(K.Gajdošová,M.Kmiťová,S.Hicová,T.Cvikliková,K.Lehocká,S.Lukáčová)

8 marec

Srdečne gratulujeme našim žiakom výtvarného odboru pod vedením Bc. M. Sakarovej, DiS. - Šimonovi Padovi, Lare Špilárovej a Kataríne Prusákovej, ktorí vo svojich kategóriách na výtvarnej súťaži "Vesmír očami detí 2019" postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Hurbanove.

5 marec

Naši mladí umelci počas slávnostného otvorenia výročnej schôdze stropkovských dôchodcov.Srdečne ďakujeme za pozvanie organizátorom a tiež žiakom a ich pedagógom.

15 február

Naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu v 3. ročníku súťažnej prehliadky Prešovského kraja v sólovej hre na husliach. V druhej kategórii sa umiestnili v bronzovom pásme Tereza Bujdošová a Štefan Drobňák. Diplom za účasť si doniesol Stanislav Švahla. Blahoželáme nielen žiakom ale aj ich pedagógovi Mgr. art  Jánovi Komišákovi a korepetítorke PaedDr. Miroslave Prusákovej.

8 február

Vernisáž výstavy Sila fotografie - Každodenný život v "starom" Stropkove. Vernisáž výstavy sa uskutočníla dňa 8.2.2019 o 16:00 h v Kaštieli Stropkov. Otvorenie výstavy spríjemnili žiaci ZUŠ F.Veselého - T. Korpňová, D.Michlík (ped. vedenie - Ľ. Jakubčová).

7 január

Final Miedzynarodowego Konkursu Szopek Božonarodzeniowych, Dukla, Muzeum Historyczne. Vystúpenie žiakov ZUŠ F. Veselého v Stropkove T. Korpoňová, M. Suváková a D. Michlík, pod vedením p. Ľ.Jakubčovej.

7 január

Timea Korpoňová a Marianna Suvákova pod vedením p. uč. Ľudmily Jakubčovej a korepetítora Dávida Michlíka sa 7.1.2019 nášu školu reprezentovali na Finale Medzinarodoveho Konkurzu Szopek Božonarodzeniovych v Polskej Dukli v muzeu hisrorycznem na pozvanie starostu Krosnienskego J.Pelczara. Ďakujeme