Aktuality

19 február

OZNAM!

Na základe oznamu VSD Košice bude dňa 20.2.2020 prerušená distribúcia elektriny ZUŠ F. Veselého, Športová 833/4.

V dôsledku toho dochádza k obmedzeniu prevádzky školského zariadenia.

V tento deň, t.j. 20.2.2020 /štvrtok/ nebude prebiehať vyučovací proces ZUŠ. F. Veselého.