Welcome textZákladná Umelecká ŠkolaFrantiška Veselého

Aktuality
a zaujímavosti

5 september

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2016/2017 v koncertnej sále ZUŠ od 11:00 hod.
Všetkých srdečne pozývame!

20 jún

Návšteva a koncert predstaviteľov Szkoly muzycznej I. stopnia z Ropczyc v Kultúrnom stredisku mesta Stropkov.

16 jún

Slávnostný koncert a akt vyradenia tohtoročných absolventov sa uskutočnil v koncertnej sále našej školy. Všetkým blahoželáme!