Welcome textZákladná Umelecká ŠkolaFrantiška Veselého

Aktuality
a zaujímavosti

17 máj

12 máj

Pri príležitosti Dňa matiek naši žiaci a pedagógovia 12. mája navštívili zariadenie pre seniorov Nový domov, kde svojim spevom, hrou na nástroje a básňou spríjemnili našim babičkám a deduškom popoludnie. Želáme im veľa síl a tešíme sa na ďalšie stretnutie s nimi......

4 máj

Gratulujeme víťazom na okresnom kole"Slávik Slovenska 2017" a želáme veľa úspechov.