Welcome textZákladná Umelecká ŠkolaFrantiška Veselého

Pripravujeme
pre vás

1 apríl

Aktuality
a zaujímavosti

19 marec

Srdečne blahoželáme našim tanečníčkam k vynikajúcemu umiestneniu na regionálnej súťažnej prehliadke moderného tanca pod názvom Vo víre tanca 2019, k postupu na krajskú súťaž a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy .Pedagogické vedenie a choreografia-Jaroslava Jakubišinová, DiS.art ...(K.Gajdošová,M.Kmiťová,S.Hicová,T.Cvikliková,K.Lehocká,S.Lukáčová)

8 marec

Srdečne gratulujeme našim žiakom výtvarného odboru pod vedením Bc. M. Sakarovej, DiS. - Šimonovi Padovi, Lare Špilárovej a Kataríne Prusákovej, ktorí vo svojich kategóriách na výtvarnej súťaži "Vesmír očami detí 2019" postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Hurbanove.

5 marec

Naši mladí umelci počas slávnostného otvorenia výročnej schôdze stropkovských dôchodcov.Srdečne ďakujeme za pozvanie organizátorom a tiež žiakom a ich pedagógom.