Welcome textZákladná Umelecká ŠkolaFrantiška Veselého

Pripravujeme
pre vás

31 október

29 október

Riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej umeleckej školy F. Veselého v Stropkove

v súlade so zákonom NR SR 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5)

poskytuje riaditeľské voľno dňa 29.10.2018 (pondelok)

všetkým žiakom ZUŠ F. Veselého z organizačných a prevádzkových dôvodov.

                                                                                                                                                                                                                                   PaedDr. Miroslava Prusáková 

                                                                                                                                                                                                                                                  riaditeľka školy

23 október

Aktuality
a zaujímavosti

17 október

Vážení rodičia,

            ZUŠ F. Veselého v Stropkove Vás pozýva na zasadnutie Rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční dňa 17.10.2018 (streda) o 16.00 hod. v koncertnej sále školy.  Vaša účasť je nutná.

12 október

Koncert pre našich starkých v Novom Domove v Stropkove.

10 október

Dňa 10.10.2018 sa naši žiaci zúčastnili na XVI. ročníku výtvarného Plenéra akad. maliara F. Veselého", ktorý sa tento rok uskutočnil na Bani.  Katarína Prusáková získala 3. miesto, Šimon Nemec 2. miesto. Cenu predsedu poroty získala Lenka Bedroňová, a cenu vedúceho OŠaK získala Silvia Hricová. Srdečne gratulujeme!