Welcome textZákladná Umelecká ŠkolaFrantiška Veselého

Pripravujeme
pre vás

9 apríl

6 apríl

Výchovný koncert pre žiakov základných a materských škôl

 

Aktuality
a zaujímavosti

22 marec

Srdečne gratulujeme našim žiakom, ktorý sa zúčastnili "Detského festivalu ľudovej hudby 2018" v Giraltovciach za ich úspechy. Pod vedením p. uč. Ľ. Jakubčovej a za doprovodu p. uč. Daniela Hica, Dis. art sa Timea Korpoňová umiestnila v zlatom pásme, Alexandra Jakubčová v striebornom pásme. Školský orchester pod vedením p. uč. Daniela Hica st. DiS. art sa umiestnili v striebornom pásme. Ešte raz gratulujeme a želáme ešte veľa úspechov.

21 marec

Výtvarné práce našich šikovných výtvarníkov, ktorí sa zúčastnili okresného kola pre Svidník a Stropkov. Srdečne blahoželáme Emme Padovej, Jakubovi Musilovi a Kataríne Prusákovej, ktorých práce postupujú na celoslovenské kolo a držíme im prsty.

11 marec

Naši žiaci a učitelia sa 11.3.2018 zúčastnili slávnostného koncertu pri príležitosti 614. výročia prvej písomnej zmienky o meste Stropkov spojené so slávnostným oceňovaním osobností mesta Stropkov.