Welcome textZákladná Umelecká ŠkolaFrantiška Veselého

Aktuality
a zaujímavosti

19 október

Slávnostný koncert pri príležitosti 70 rokov existencie Gymnázia v Stropkove prebiehal aj s našou účasťou-Svojou umeleckou troškou prispela a predstavila sa Detská ľudová hudba Zvonček pod vedením B.Hangonyho v spolupráci s Mgr.art.J.Komišákom a akordeonový súbor pri našej ZUŠke pod vedením D.Hica(st.) DiS.Art.

11 október

Detská ľudová hudba "Zvonček" pri ZUŠ F. Veselého v Stropkove. Dnešný koncert v MsKS v Stropkove - Mesiac úcty k starším.

11 október

Tak ako po iné roky,aj teraz sme svojím hudobným,tanečným a slovesným umením vzdali úctu naším dedkom,babkám a vôbec všetkým starším ľuďom. V slávnostnom programe sa predstavili žiaci našej ZUŠ F.Veselého,aby prostredníctvom tónov,hudby a slova potešili srdcia prítomných divákov a sprostredkovali im príjemný umelecký zážitok.Vďaka patrí všetkým pedagógom,ktorí pripravili žiakov na spomínané vystúpenie.Ďakujeme.