Welcome textZákladná Umelecká ŠkolaFrantiška Veselého

Pripravujeme
pre vás

19 december

Aktuality
a zaujímavosti

30 november

Výtvarné práce našich malých výtvarníkov na tému "Včelár a včelári očami detí".

Srdečne blahoželáme Andrejovi Jevočinovi, ktorý v I. kategórií získal 2. miesto, Simona Semančíková získala v III. kategórií 2. miesto a Lenka Bedroňová získala cenu OŠaK.

24 november

Makovická struna
     Medzi najobľúbenejšie podujatia Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenskej  republiky, ktorého cieľom je popularizovať a uchovávať bohatstvo ľudových piesni Rusínov-Ukrajincov na Slovensku a objavovať nové talenty je Makovická Struna. Účastníkmi ústrednej súťažnej prehliadky boli víťazi siedmich regionálnych súťaži v sólo, duo a trio speve. Dva koncerty ústrednej prehliadky sa konali 24.11.2018 v športovej hale v Bardejove. Záverečný galakoncert sa uskutočnil dňa 25.11.2018 v PKO v Prešove. Na 46 .súťažnej prehliadke sa zúčastnilo 47 spevákov s 35 piesňami v sprievode Orchestra ľudových nástrojovJúliusa Selčana a hostia z Ukrajiny a Srbska. Súťaž bola viacgeneračná, od 9-ročných detí až po seniórsky vek.                                                                                                       

Jednou zo súťažiacich bola aj naša žiačka Timea Korpoňová, ktorá bola najmladšou účastníčkou. Jej výstupenie malo veľký úspech, bola ocenená diplomom a vecnou cenou. Podľa dlhotrvajúceho aplauzu možno konštatovať, že bola miláčikom publika. Verím, že aj v ďalších ročníkoch Makovickej struny, stropkovský okres a našu ZUŠ F. Veselého budú reprezentovať tí najlepší. Srdečne gratulujeme.

15 november

Dňa 15. novembra 2018  v priestoroch ukrajinskej kultúry vo Svidníku sa uskutočnila regionálna spevácka súťaž vianočných piesní a kolied pod názvom "Vianočná hviezdička". Prehliadky sa zúčastnilo veľa talentovaných  sólo spevákov a kolektívov, z viacerých okresov. Súťažiacich hodnotila odborná porota na čele s jej predsedníčkou Mgr. Danielou Libezňuk, členkou a herečkou divadla A.Duchnoviča v Prešove. Aj žiaci od p. uč. Ľudmily Jakubčovej reprezentovali našu školu. Marianna Suváková sa umiestnila striebornom pásme a Timea Korpoňová v zlatom pásme. Zároveň Timea Korpoňová sa zúčastní galakoncertu, ktorý sa uskutoční v januári  2019 v Dome Kultúry vo Svidníku. Úlohu korepetítora na akordeóne výborne zvládol Dávid Michlik, žiak Daniela Hica, Dis.art. Srdečné gratulujem  za výbornú reprezentáciu školy.