Welcome textZákladná Umelecká ŠkolaFrantiška Veselého

Aktuality
a zaujímavosti

7 december

Všetkých srdečne pozývame na Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční 7. decembra 2016 o 16.30 hod. v Divadelnej sále Kultúrneho strediska v Stropkove.

Tešíme sa na Vás!

23 október

Pri príležitosti osláv mesiaca úcty k starším sa naši pedagógovia a žiaci zúčastnili slávnostného koncertu, ktorý pripravilo mestské kultúrne stredisko pri OŠaK.

5 september

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2016/2017 v koncertnej sále ZUŠ od 11:00 hod.
Všetkých srdečne pozývame!