Welcome textZákladná Umelecká ŠkolaFrantiška Veselého

Aktuality
a zaujímavosti

19 február

OZNAM!

Na základe oznamu VSD Košice bude dňa 20.2.2020 prerušená distribúcia elektriny ZUŠ F. Veselého, Športová 833/4.

V dôsledku toho dochádza k obmedzeniu prevádzky školského zariadenia.

V tento deň, t.j. 20.2.2020 /štvrtok/ nebude prebiehať vyučovací proces ZUŠ. F. Veselého.

20 december

Krásne a príjemné prežitie vianočných sviatkov Vám želá ZUŠ F.Veselého. PF 2020

19 december

Žiaci a pedagógovia ZUŠ F.Veselého si pripravili pre svojich fanúšikov a priaznivcov program ,ktorého ústrednou témou boli Vianoce.Mladí hudobníci,tanečníci a divadelníci prezentovali kus svojho umenia pod vedením svojich pedagógov,aby tak spoločne navodili príjemnú predvianočnú atmosféru .Potlesk po každom vystúpení bol pre všetkých účinkujúcich príjemnou a krásnou odmenou za predvedený výkon.Poďakovanie patrí všetkým,ktorí sa starali o hladký priebeh koncertu.Energia,ktorú sme spoločne vložili do prípravy programu tak nevyšla nazmar,o čom svedčí aj mohutný záverečný potlesk.V závere sme si všetci spoločne zaželali krásne a príjemné prežitie vianočných sviatkov. PF 2020