Welcome textZákladná Umelecká ŠkolaFrantiška Veselého

Pripravujeme
pre vás

31 máj

Základná umelecká škola Františka Veselého vyhlasuje VII. ročník výtvarnej súťaže
Hľadaj krásu v prírode“.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných umeleckých škôl prešovského kraja vo veku
od 7 do 15 rokov zaslaním svojich prác
do 31. 5. 2016. 

Tešíme sa na všetky vaše návrhy!
Podmienky súťaže

Aktuality
a zaujímavosti

24 máj

Srdečne pozývame žiakov základných umeleckých škôl Prešovského kraja na 10. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri Stropkovská klavírna jar 2016.

Súťažná prehliadka sa bude konať 24. mája 2016 (utorok) v koncertnej sále ZUŠ F. Veselého so začiatkom o 9:00 hod. 

Prihláška a propozície

19 apríl

Prvýkrát v histórii ZUŠ F. Veselého prebehla školská súťažná prehliadka v hre na akordeón. Súťažiaci predviedli svoje interpretačne umenie pred spolužiakmi a porotou, ktorú tvorili D. Hic DiS. art, Mgr. M. Novák a Mgr. T. Jakubčo. Všetkým zúčastneným a organizačnému tímu srdečne blahoželáme!

5 apríl

Dňa 5. a 6. apríla v čase od 13:00 do 17:30 hod. sa v priestoroch ZUŠ F. Veselého v Stropkove uskutočnia Prijímacie pohovory!

Hudobný odbor ponúka hru na sláčikových (husle, kontrabas, violončelo), dychových (zobcová a priečna flauta, klariner, saxofón) a bicích nástrojoch, klavír, akordeón, gitaru a spev. Máte tiež možnosť posôbiť v školskom orchestri, komornom zbore, zbore Maľovaný svet alebo v školskej kapele.

Taktiež si môžete vybrať tanečný, výtvarný alebo literárno-dramatický odbor.

Tešíme sa na všetkých!