Welcome textZákladná Umelecká ŠkolaFrantiška Veselého

Pripravujeme
pre vás

24 máj

Aktuality
a zaujímavosti

16 máj

Srdečne gratulujeme Terezke Bujdošovej, ktorá sa 16.5.2018 zúčastnila na 6. ročníku speváckej súťaže v Prešove "Moyzesov slávik", kde sa umiestnila v zlatom pásme. Poďakovanie patrí aj jej pani učiteľke Michaele Sušinovej, DiS. art a korepetítorke Mgr. Zdenke Petriľakovej, DiS. art. 

12 máj

Naši akordeonisti, Ľuboslav Hmurčík a Dávid Michlík nás 12.5.2018 reprezentovali na III. ročníku akordeónovej súťažnej prehliadke umeleckých škôl v Lipanoch, kde sa vo svojej kategórii obidvaja umiestinili v striebornom pásme. Ďakujeme p. uč. Danielovi Hicovi st., DiS. art a Mgr. Miroslavovi Novákovi za ich prípravu. Srdečne im gratulujeme a želáme ešte veľa úspechov.

4 máj

Dňa 4. mája sa v priestoroch ZUŠ F. Veselého v Stropkove konal 28. ročník súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska 2018 . Mladí a talentovaní speváci sa porote predstavili nielen v krásnych krojoch, ale aj nádherným spevom za doprovodu svojich korepetítorov. Ako zhodnotil predseda poroty pán Ivan Čižmár, speváci podali naozaj pekné a vyrovnané výkony. Je naozaj obdivuhodné,že pedagógovia vedú žiakov k udržiavaniu našich ľudových tradícií aj v tejto uponáhľanej dobe, za čo im patrí veľká vďaka.Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme, víťazom prajeme veľa úspechov na krajskej súťaži Slávik Slovenska 2018