Welcome textZákladná Umelecká ŠkolaFrantiška Veselého

Aktuality
a zaujímavosti

19 máj

19.5.2019 sa v kultúrnom dome v Hrabočvíku konalo regionálne kolo súťažnej prehliadky v speve ľudových piesní, ktorá zaznamenala svoj 47. ročník. ZUŠ F. Veselého reprezentovali Timea Korpoňová a Marianna Suvaková. Timea si v doprovode Dávida Michlíka vyspievala zlaté pásmo a účasť na ústrednej prehliadke Makovickej struny v Bardejove a Prešove. Marianna sa umiestnila v peknom striebornom pásme. Naším malým speváčkam srdečne blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi. Poďakovanie patrí predovšetkým p. učiteľke Ľudmile Jakubčovej, ktorá rozvíja talent mladých speváčok a motivuje ich k láske k ľudovej piesni. Ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej našej školy.

16 máj

Klavírne oddelenie pri ZUŠ F. Veselého pod vedením Mgr. N. Čepovej už tradične zorganizovalo školskú súťaž v hre na klavíri. Všetkým zúčastneným a jednotlivým výhercom srdečne blahoželáme.

15 máj

Školská keyboardová súťaž