Welcome textZákladná Umelecká ŠkolaFrantiška Veselého

Aktuality
a zaujímavosti

22 december

7 december

Dňa 7. decembra 2016 sa divadelná sála kultúrneho strediska v Stropkove premenila na krásnu zasneženú krajinu, v ktorej sa odohrával vianočný príbeh plný krásnych tónov hudby, spevu, tanca, hovoreného slova. Žiaci aj pedagógovia našej ZUŠ F. Veselého predviedli svoje umenie, ktoré plná divadelná sála odmenila búrlivým potleskom a ľudia z koncertu odchádzali so slovami vďaky a uznania, ktoré patrili hlavne našim malým umelcom. Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, ktorí pripravili kvalitné hudobné, tanečné i herecké čísla. Vďaka patrí aj pedagógom a žiakom výtvarného odboru, ktorí svojimi šikovnými rukami pomohli k dotvoreniu vianočnej atmosféry v divadelnej sále. Veríme, že sa opäť stretneme na ďalších spoločných koncertoch našej ZUŠ F. Veselého v Stropkove.

1 december

Dňa 1.12.2016 sa v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku konal 1. ročník speváckej súťaže Vianočná hviezdička, na ktorej našu školu úspešne reprezentovali žiaci. Timea Znojová, Timea Martičková sa umiestnili v bronzovom pásme, Alexandra Jakubčová v striebornom pásme, Timea Korpoňová a Terézia Vageľová získali ocenenie v zlatom pásme. Vďaka patrí i našim pedagógom za prípravu a to p. uč. Ľ. Jakubčovej, M. Sušinovej, DiS. art., a korepetítorovi p. uč. D. Hicovi, DiS. art.. Gratulujeme a prajeme im ešte veľa speváckych úspechov.