Welcome textZákladná Umelecká ŠkolaFrantiška Veselého

Aktuality
a zaujímavosti

7 november

31 október

29 október

Riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej umeleckej školy F. Veselého v Stropkove

v súlade so zákonom NR SR 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5)

poskytuje riaditeľské voľno dňa 29.10.2018 (pondelok)

všetkým žiakom ZUŠ F. Veselého z organizačných a prevádzkových dôvodov.

                                                                                                                                                                                                                                   PaedDr. Miroslava Prusáková 

                                                                                                                                                                                                                                                  riaditeľka školy